VIỆT FM
ChinhPhuc™️ hỗ trợ làm forum từ A~Z

Skin Ninegirl Edit all by ilovely2692

Go down

thắc mắc Skin Ninegirl Edit all by ilovely2692

Bài gửi by ilovely2692 on Thu Nov 18, 2010 11:43 am

DEMO: [You must be registered and logged in to see this link.]

Skin em cóp nhặt về sủa với trình đọ nghiệp dư thôi..nhưng em thấy nó cũng "ẸP Òi ^^!"

H nay lôi ra share cho mấy newbie (như em) nghịch ngợm ^^! :P

Nhân tiện Quảng cáo tý

*Fan SNSD zô nak...Thanks ^^!

...hehe

CCS
Code:
table.forumline[style] { display: none; }


li.main-content {list-style: none; display:inline; width:49.0%}
ul#lil {list-style: none; padding: 0px;width:100% !important;margin: 0;float: left}
#lil li {width:48.9%;float: left;margin-left: 0px; padding: 4px;}
.lil br {display:none} .lil strong, .lil img {float:right}
.lil a {font-weight:bold; font-size:11px;padding-right:5px}
.tren_trai { background: url(http://i60.servimg.com/u/f60/14/90/90/23/tren_t10.gif) no-repeat bottom left; height:14px; }
.tren_phai { background: url(http://i60.servimg.com/u/f60/14/90/90/23/tren_p10.gif) no-repeat bottom right; height:14px; }
.tren { background: url(http://i60.servimg.com/u/f60/14/90/90/23/tren10.gif) repeat-x bottom left; height:14px; }
.duoi_trai { background: url(http://i60.servimg.com/u/f60/14/90/90/23/duoi_t10.gif) no-repeat top left; height:14px; }
.duoi_phai { background: url(http://i60.servimg.com/u/f60/14/90/90/23/duoi_p10.gif) no-repeat top right; height:14px; }
.duoi { background: url(http://i60.servimg.com/u/f60/14/90/90/23/duoi10.gif) repeat-x top left; height:14px; }
.doc_trai { background: url(http://i60.servimg.com/u/f60/14/90/90/23/doc_tr10.gif) repeat-y top left; }
.doc_phai { background: url(http://i60.servimg.com/u/f60/14/90/90/23/doc_ph10.gif) repeat-y top right; }
a:link
{text-decoration: none;font-size: none;}

a:hover
{text-decoration: none;font-size: none;background-image:url(http://i69.servimg.com/u/f69/15/69/46/35/th_18510.gif);}

a:active{
text-decoration: none;
}
a:visited{
text-decoration: none;
}
a.forumtitle {
text-decoration: none;
}
a.forumtitle:hover {
text-decoration: none;
}
a.forumtitle:active {
text-decoration: none;
}a.topictitle {
text-decoration: bold;
}
a.topictitle:hover {
text-decoration: none;
}
a.topictitle:active {
text-decoration: none;
}


.post_field {
   background: #fff;
   color: #000;
   border: 1px solid #000;
   padding: 3px 3px 3px 10px;
   margin-top: 2px;
   text-align:center;
}


/* Chatbox */

body.chatbox {
  min-width: 550px !important;
  background-image: none;
  padding: 0;
  margin: 0;
  background-color: #fffffff;
  background-image: url(http://hitskin.com/themes/16/46/23/i_background.gif);
  }
#chatbox_members {position: absolute;top: 30px;bottom: 30px;width: 180px;overflow: auto;border-right: 1px solid ;}#chatbox {position: absolute;top: 30px;left: 181px;right: 0;bottom: 30px;overflow: auto;line-height: 10px;}.chatbox_row_1,.chatbox_row_2,.chatbox_row_3 {font-size: 12px;}.chatbox-options {text-align:right;}

#chatbox_messenger_form .gen,#chatbox_messenger_form .text-field,#chatbox_messenger_form {float:right;}#chatbox_footer {position: absolute;bottom: 0;left: 0;right: 0;height: 30px;}#chatbox_footer table.text-styles {float: right;}#chatbox_footer .text-field {float: left;}#chatbox_header {height: 30px;background-color: #ffffff;}
#chatbox p {line-height: 1.2em;}
.chatbox_row_1 {padding: 4px;background: transparent;}.chatbox_row_2 {padding: 4px;background: transparent;}.chatbox_row_3 {padding: 4px;background: transparent;}.memberlist_row_1 {padding: 2px 2px 2px 10px;background-color: #efefef;}

#chatbox_members .member-title {text-align: center;padding: 0.5em 0.25em;background-image: none;font-size: 12px;background-color: transparent;color : #0033CC;font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;}#chatbox_members ul {list-style: none;margin: 0 0 0 10px;}#chatbox_members ul li {margin: 2px 2px 2px 0;}#message,#submit_button{border-width: 1px;}.fontbutton {padding: 1px;cursor: pointer;text-align: left;}.fontbutton_normal {background: #E1E1E2;}.fontbutton_selected {background: #BBC7CE;border: 1px solid #22229C;}.fontbutton_clicked {background: #959595;border: 1px solid #22229C;}.fontbutton_hover {background: #E1E1E2;border: 1px solid #22229C;}#chatbox .user {font-weight: bold;}div#chatbox {color: #000000;}#chatbox_contextmenu { background-color: #ffffff; border:1px solid #aaa;}#chatbox_contextmenu p {margin:0; padding: 1px 4px;font-family: verdana, arial, sans-serif;background: #;border-bottom:1px solid #777; }#chatbox_contextmenu p.hover { background: #; }#chatbox_contextmenu p.close {background: #ddd; padding: 1px; font-size: 70%; color:#fff; background: url(''); }#chatbox_contextmenu p.close img { vertical-align: middle; padding-left: 20px;}#chatbox_contextmenu a { color: #; text-decoration: none; font-size: 70%;}#chatbox_contextmenu a:hover { color: #; }.fontbutton{border:0;}* html #chatbox-members { /* IE expressions helping IE work in Standards mode */height: expression(( document.documentElement.clientHeight ? document.documentElement.clientHeight : document.body.clientHeight) - ( (parseInt(document.body.currentStyle.fontSize) * 1.3333333 * 3) + (parseInt(document.body.currentStyle.fontSize) * 1.3333333 * 2) + (parseInt(document.body.currentStyle.fontSize) * 1.3333333 * 2 * 0) ) + "px");}* html #chatbox { /* IE expressions helping IE work in Standards mode */height: expression(( document.documentElement.clientHeight ? document.documentElement.clientHeight : document.body.clientHeight) - ( (parseInt(document.body.currentStyle.fontSize) * 1.3333333 * 3) + (parseInt(document.body.currentStyle.fontSize) * 1.3333333 * 2) + (parseInt(document.body.currentStyle.fontSize) * 1.3333333 * 2 * 0) ) + "px");width: expression(( document.documentElement.clientWidth ? document.documentElement.clientWidth : document.body.clientWidth) - ( (parseInt(document.body.currentStyle.fontSize) * 1.3333333 * 10) + (parseInt(document.body.currentStyle.fontSize) * 1.3333333 * 1) + (parseInt(document.body.currentStyle.fontSize) * 1.3333333 * 2 * 1.3) ) + "px");}
/* End Edit did */

/*Internet Explorer fixers and hacks for Chatbox *
/* html #chatbox-members {
 
/* IE expressions helping IE work in Standards mode */
height:
expression(( document.documentElement.clientHeight ?
document.documentElement.clientHeight : document.body.clientHeight) - (
(parseInt(document.body.currentStyle.fontSize) * 1.3333333 * 3) +
(parseInt(document.body.currentStyle.fontSize) * 1.3333333 * 2) +
(parseInt(document.body.currentStyle.fontSize) * 1.3333333 * 2 * 0) ) +
"px");
  }
* html #chatbox {
 
/* IE expressions helping IE work in Standards mode */
height:
expression(( document.documentElement.clientHeight ?
document.documentElement.clientHeight : document.body.clientHeight) - (
(parseInt(document.body.currentStyle.fontSize) * 1.3333333 * 3) +
(parseInt(document.body.currentStyle.fontSize) * 1.3333333 * 2) +
(parseInt(document.body.currentStyle.fontSize) * 1.3333333 * 2 * 0) ) +
"px");
 width: expression(( document.documentElement.clientWidth ?
document.documentElement.clientWidth : document.body.clientWidth) - (
(parseInt(document.body.currentStyle.fontSize) * 1.3333333 * 10) +
(parseInt(document.body.currentStyle.fontSize) * 1.3333333 * 1) +
(parseInt(document.body.currentStyle.fontSize) * 1.3333333 * 2 * 1.3) )
+ "px");
  }
* html #chatbox-footer {
 
/* IE expressions helping IE work in Standards mode */
width:
expression(( document.documentElement.clientWidth ?
document.documentElement.clientWidth : document.body.clientWidth) - (
(parseInt(document.body.currentStyle.fontSize) * 1.3333333 * 0) +
(parseInt(document.body.currentStyle.fontSize) * 1.3333333 * 0) +
(parseInt(document.body.currentStyle.fontSize) * 1.3333333 * 2 * 0) ) +
"px");
  }


a{color:#2FAC44;}
a:hover{color:#760202;}
a{text-decoration:none;color:#fff;}

#menu_fongto img {height:250px;}
#menu_fongto img:hover{height:auto;}
.button
{
   font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
select
{
   font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
option, optgroup
{
   font-size: 11px;
   font-family: verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.smallfont
{
   font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.time
{
   color: #666686;
}
.navbar
{
   font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.highlight
{
   color: #FF9900;
   font-weight: bold;
}
.fjsel
{
   background: #B6B6B6;
   color: #E8E8E8;
}
.fjdpth0
{
   background: #F7F7F7;
   color: #000000;
}
.fjdpth3
{
   background: #666666;
}
.panel
{
   background: #FCFCFC;
   color: #000000;
   padding: 10px;
   border: #CCCCCC 1px solid;
   
}
.panelsurround
{
   background: #ffffff;
   color: #000000;
}
legend
{
   color: #22229C;
   font: 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.vbmenu_control
{
   background: #fffaed;
   color: #3a3a3a;
   font: bold 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
   padding: 3px 6px 3px 6px;
   white-space: nowrap;
}
.vbmenu_control a:link, .vbmenu_control_alink
{
   color: #3a3a3a;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_control a:visited, .vbmenu_control_avisited
{
   color: #3a3a3a;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_control a:hover, .vbmenu_control a:active, .vbmenu_control_ahover
{
   color: #000000;
   text-decoration: underline;
}
.vbmenu_popup
{
   background: #FFFFFF;
   color: #3a3a3a;
   border: 1px solid #0B198C;
}
.vbmenu_option
{
   background: #FFFFFF;
   color: #3a3a3a;
   font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
   white-space: nowrap;
   cursor: pointer;
}
.vbmenu_option a:link, .vbmenu_option_alink
{
   color: #3a3a3a;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_option a:visited, .vbmenu_option_avisited
{
   color: #3a3a3a;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_option a:hover, .vbmenu_option a:active, .vbmenu_option_ahover
{
   color: #000000;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite
{
   background: #EEEEEE;
   color: #1B1B1B;
   font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
   white-space: nowrap;
   cursor: pointer;
}
.vbmenu_hilite a:link, .vbmenu_hilite_alink
{
   color: #1B1B1B;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite a:visited, .vbmenu_hilite_avisited
{
   color: #1B1B1B;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite a:hover, .vbmenu_hilite a:active, .vbmenu_hilite_ahover
{
   color: #181818;
   text-decoration: none;
}
/* ***** styling for 'big' usernames on postbit etc. ***** */
.bigusername { font-size: 14pt; }

/* ***** small padding on 'thead' elements ***** */
td.thead, th.thead, div.thead { padding: 4px; }

/* ***** basic styles for multi-page nav elements */
.pagenav a { text-decoration: none; }
.pagenav td { padding: 2px 4px 2px 4px; }


    .tabs { margin: 0; padding: 0;}
    .tabs { padding-bottom: 31px; margin-bottom: 15px; background: #e5effe; border-bottom: 1px solid #b4d0f3; }
    .tabs li { list-style: none;float: left; line-height: 30px; border-right: 1px solid #b4d0f3; height: 30px; font-size: 11px;}
    .tabs li.current { background: #FFF; height: 32px; font-weight: bold; }
    .mainbox { background: #FFF; border: 1px solid #9DB3C5; margin-bottom: 6px; padding: 1px;}
    .mainbox table { width: 100%; }
    #dhtmlpointer, #dhtmltooltip
    {
      z-index: 999;
      left: -300px; top:0px;
      visibility: hidden;
      position: absolute;
    }
    #dhtmltooltip
    {
      border: #666 2.4px solid;
      -moz-opacity: 0.8;
      opacity: 0.8;
      filter: alpha(opacity=80);
      -moz-border-radius: 6px;
      -webkit-border-radius: 6px;
      padding: 10px;
      font-size: 9pt;
      font-family: Arial;
      background-color: white;
      width: auto;
      max-width: 340px;
      width:expression( document.body.clientWidth > 340? "340px": "auto" );
      text-align:left;
    }
th.thLeft,td.catLeft {
    background-color: #e5effe;
  color: #000000;
  font: bold 10pt Tahoma;
    height: 31px;
 border-bottom: 1px #b4d0f3 solid;
  }
Index_body
Code:
<br>
<!-- begin vien top setup -->
<div class="tren">
<div class="tren_trai">
<div style="" class="tren_phai">
</div></div></div>
<div class="doc_trai">
<div class="doc_phai">
<div class="doc_duoi">
<div style="padding-left: 14px; padding-right: 14px;">
<!-- end vien top setup -->
<center>
      <font face= "=Times New Roman" size= "2" color = "#0964B3" >
<b> {TOTAL_USERS}</b></font>
<br>
<font face= "=Times New Roman" size= "2" color = "#8F5231" >
<b> {NEWEST_USER}</b></font>
<br>
<font face= "=Times New Roman" size= "2" color = "#24915D" >
<b> {TOTAL_USERS_ONLINE}</b></font>
<br>
<font face= "=Times New Roman" size= "2" color = "#000" >
<b> {LOGGED_IN_USER_LIST}</b></font>
<br>
<font face= "=Times New Roman" size= "2" color = "#0242B3" >
<b> {TOTAL_POSTS}</b></font>
<br>
<br>
<center>


<!-- begin vien bot setup -->
</div></div></div></div>
<div class="duoi">
<div class="duoi_trai">
<div class="duoi_phai">
</div></div></div><br>

<div id="page-body">
              <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0">
                    <tbody>
                      <tr>
                          <td valign="top" width="100%">
                            <div class="test"><table  class="thongke" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" align="center"><tr><!-- BEGIN giefmod_index1 --><td align="center">
                                {giefmod_index1.MODVAR}
                                                           
</td><!-- END giefmod_index1 --></tr></table>
</div>
                          </td>
</tr><tr>
                          <td valign="top" width="100%">
<!-- BEGIN html_validation -->
                          </td>
                      </tr>
                    </tbody>
                </table>
              </div>
          </div>
        </td>
    </tr>
  </table>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->
{JAVASCRIPT}
<!-- BEGIN message_admin_index -->
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
   <!-- BEGIN message_admin_titre -->
   <tr>
      <td class="catHead" height="28"><span class="cattitle">{message_admin_index.message_admin_titre.MES_TITRE}</span></td>
   </tr>
   <!-- END message_admin_titre -->
   <!-- BEGIN message_admin_txt -->
   <tr>
      <td class="row1" rowspan="3" align="center" valign="middle">
      <div class="gensmall">{message_admin_index.message_admin_txt.MES_TXT}</div>
      </td>
   </tr>
   <!-- END message_admin_txt -->
</table>
<!-- END message_admin_index -->

<!-- BEGIN switch_user_login_form_header -->
<form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
   <!-- BEGIN switch_fb_connect_no -->
   <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
      <tr>
         <td class="row1" align="center">
            <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
               <tr>
                  <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> </td>
                  <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/> </td>
                  <td>
                     <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                     <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span>
                  </td>
               </tr>

               <tr>
                  <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> </td>
                  <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/> </td>
                  <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
               </tr>
            </table>
         </td>
      </tr>
   </table>
   <!-- END switch_fb_connect_no -->

   <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
   <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
      <tr>
         <td valign="top" width="100%"  class="row1" align="center">
            <table width="100%">
               <tr>
                  <td width="55%" valign="middle" align="right">
                     <table class="right">
                        <tr>
                           <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> </td>
                           <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/> </td>
                           <td>
                              <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                              <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span>
                           </td>
                        </tr>

                        <tr>
                           <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> </td>
                           <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/> </td>
                           <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
                        </tr>
                     </table>
                  </td>
                  <td width="10%" align="center" valign="middle">
                     <span class="genmed fb_or">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_OR}</span>
                  </td>
                  <td width="35%" class="align_gauche"><fb:login-button size="large" onlogin="facebook_login()" v="2" perms="{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button></td>
               </tr>
            </table>
         </td>
      </tr>
   </table>
   <!-- END switch_fb_connect -->
</form>
<!-- END switch_user_login_form_header -->

{CHATBOX_TOP}
{BOARD_INDEX}
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
   <tr>
      <td width="50%" valign="top">
         <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
         <span class="gensmall"><a href="{U_MARK_READ}" class="gensmall">{L_MARK_FORUMS_READ}</a>
         <!-- END switch_user_logged_in -->
         

Index_box
Code:
<table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" align="center">
  <tr>
      <td valign="bottom">
        <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
        <span class="gensmall">{LAST_VISIT_DATE}

        {CURRENT_TIME}

        </span>
        <!-- END switch_user_logged_in -->
        <div class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC}</div>
      </td>
      <td class="gensmall" align="right" valign="bottom">
        <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
        <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a>

        <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a>

        <!-- END switch_user_logged_in -->
        <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_UNANSWERED}">{L_SEARCH_UNANSWERED}</a>
      </td>
  </tr>
</table>
<!-- BEGIN catrow --><!-- BEGIN tablehead --><table class="tborder" border="0" align="center" cellpadding="6" cellspacing="1" width="100%">

  <tr>
      <td class="tcat" colspan="5">
        <a style="float: right;" href="#top"></a>

<center>
 
<img src="http://i69.servimg.com/u/f69/15/69/46/35/11111110.jpg"{catrow.tablehead.L_FORUM}
<img src="http://i69.servimg.com/u/f69/15/69/46/35/22222210.jpg"

<center>      </td>
  </tr>
</table>
<ul id="lil">
  <!-- END tablehead -->
  <!-- BEGIN forumrow --><li class="main-content">
<!-- begin vien top setup -->
<div class="tren">
<div class="tren_trai">
<div style="" class="tren_phai">
</div></div></div>
<div class="doc_trai">
<div class="doc_phai">
<div class="doc_duoi">
<div style="padding-left: 14px; padding-right: 14px;">
<!-- end vien top setup -->
<table>
<tbody><tr>
<td>
<img title="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}"  src="{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}" alt="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" /></td><img src="http://i69.servimg.com/u/f69/15/69/46/35/valent10.gif" border="0">

<td><a href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}"><strong><font color="darkred">{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</font></strong></a>

</td>
</tr>
</tbody></table>

  {catrow.forumrow.FORUM_DESC}

<div class="smallfont"><strong><center><table style="border:1px dashed orange; background:#FFFFFF"">
<tr>
<td width="100%"  class="text_hotnews">
Chủ Đề: {catrow.forumrow.TOPICS} | Bài Gửi: {catrow.forumrow.POSTS}</td>
</table>
</center></strong></div>
<div class="forum_info">
<div class="smallfont" align="left">


<center>
<img src="http://i69.servimg.com/u/f69/15/69/46/35/b2063410.gif"
<center>

<!-- begin vien top setup -->
<div class="tren">
<div class="tren_trai">
<div style="" class="tren_phai">
</div></div></div>
<div class="doc_trai">
<div class="doc_phai">
<div class="doc_duoi">
<div style="padding-left: 14px; padding-right: 14px;">
<!-- end vien top setup -->

<center>
        {catrow.forumrow.LAST_POST}
<center>


<!-- begin vien bot setup -->
</div></div></div></div>
<div class="duoi">
<div class="duoi_trai">
<div class="duoi_phai">
</div></div></div><div class="forum_info">
      </span>

            <!-- BEGIN switch_moderators_links -->
<table width="100%" style="border:1px dashed orange; background:#fffddf"">
<tr>
<td><img class="sprite-arrow_subsilver_right" src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" /></td>
<td width="100%"  class="text_hotnews"><font color=orangee size=1>Người Điều Hành:</font>{catrow.forumrow.switch_moderators_links.MODERATORS}
</td>
</table>
            <!-- END switch_moderators_links -->
            {catrow.forumrow.L_LINKS}{catrow.forumrow.LINKS}
</div>

<!-- begin vien bot setup -->
</div></div></div></div>
<div class="duoi">
<div class="duoi_trai">
<div class="duoi_phai">
</div></div></div>

</li></span>
  <!-- END forumrow -->
  <!-- BEGIN tablefoot --></ul>
<img src="{SPACER}" alt="" height="5" width="1" /><!-- END tablefoot --><!-- END catrow -->
Footer
Code:
<table style="position: fixed; bottom: 50px; right: 0px;background-color: #FFF ;z-index:10000; -moz-border-radius-bottomleft:25px;-moz-border-radius-topleft:25px;border-top: 3px #781A0C solid;border-left: 1px #781A0C solid;border-bottom: 3px #781A0C solid;color: #781A0C;padding-right: 5px;"><tr><td style="vertical-align: bottom;"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" onClick="document.getElementById('chatboxpop').style.display=(this.src=='http://illiweb.com/fa/pbucket.gif';"/></td><td>

<iframe id="chatboxpop" src="http://ninegirl.ace.st/html-h3.htm" scrolling="no" style="width: 800px; height: 400px; display: none;" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></td></tr></table>

<!-- BEGIN html_validation -->
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<body>
<table>
   <tr>
      <td>
         <div>
            <div>
               <table>
                  <tbody>
                     <tr>
                        <td>
<!-- END html_validation -->
                        <td valign="top" width="{C3SIZE}">
                        <div id="{ID_RIGHT}">
                           <!-- BEGIN giefmod_index2 -->
                           {giefmod_index2.MODVAR}
                           <!-- BEGIN saut -->
                           <div style="height: {SPACE_ROW}px"></div>
                           <!-- END saut -->
                           <!-- END giefmod_index2 -->
                        </div>
                        </td>
                     </tr>
                  </tbody>
               </table>
            </div>
         </div>
         <!-- close div id="page-body" -->
         <div id="page-footer">
            <div align="center">
               <div class="gen">
                  <strong>{ADMIN_LINK}</strong>{U_VERSION_RTL}{U_CREATE_A_FORUM}{U_VERSION} {U_SUPPORT}
                  <!-- BEGIN switch_view_stats -->
                   | <a name="bottom" href="/{switch_view_stats.S_STATS}" class="copyright" rel="nofollow">{switch_view_stats.L_STATS}</a>
                  <!-- END switch_view_stats -->
                  <!-- BEGIN switch_view_donation -->
                   | <a name="bottom" href="/{switch_view_donation.U_DONATION}" class="copyright" rel="nofollow">{switch_view_donation.L_MAKE_DONATION}</a>
                  <!-- END switch_view_donation -->
                  <!-- BEGIN switch_view_contact -->
                   |&nbsp;<a name="bottom" href="/{switch_view_contact.U_CONTACT}" class="copyright" rel="nofollow">{switch_view_contact.L_CONTACT}</a>
                  <!-- END switch_view_contact -->
                  {U_ABUSE} {U_BLOG}
               </div>
            </div>
         </div>
         {PROTECT_FOOTER}
      </td>
   </tr>
</table>

<!-- BEGIN switch_facebook_login -->
<div id="fb-root"></div>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
FB.init({appId: '{switch_facebook_login.FACEBOOK_APP_ID}', status: true, cookie: true, xfbml: true});
//]]>
</script>
<!-- END switch_facebook_login -->

<!-- BEGIN switch_facebook_logout_TMP -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
FB.Event.subscribe('auth.logout', function(response) {
   if ($('a#logout'))
   {
      var lien_redir = $('a#logout').attr('href');

      if ($('a#logout').attr('href') && $('a#logout').attr('href') != '')
      {
         document.location.href = 'http://{switch_facebook_logout.SERVER_NAME}/' + lien_redir;
      }
   }
});

$(document).ready( function() {
   $('a#logout').click( function() {
      FB.logout();
   } );
} );
//]]>
</script>
<!-- END switch_facebook_logout_TMP -->

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
   fa_endpage();
//]]>
</script>
</body>
</html>
<br>
<!-- begin vien top setup -->
<div class="tren">
<div class="tren_trai">
<div style="" class="tren_phai">
</div></div></div>
<div class="doc_trai">
<div class="doc_phai">
<div class="doc_duoi">
<div style="padding-left: 14px; padding-right: 14px;">
<!-- end vien top setup -->
<center>
 <font color="green">

<b>© [You must be registered and logged in to see this link.] ©</b></font>
<center>


</b>
</b>


<b>© Forum giải trí of Fan Girl Generation ©</b></font>
<center>
</b>
</b><b>© Chúc các bạn vui vẻ khi tham gia Forum ©</b></font>
<center>

<!-- begin vien bot setup -->
</div></div></div></div>
<div class="duoi">
<div class="duoi_trai">
<div class="duoi_phai">
</div></div></div>
Header
Code:
<script type="text/javascript"  src="http://cfviet.googlecode.com/files/loadimgCFviet.js"></script>
 <script type="text/javascript" charset="utf-8">
      $(function() {
          $("img").lazyload({ threshold : 200 });
      });
  </script>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html  xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB}>
<head>
   <!-- BEGIN meta_emulate_ie7 -->
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" />
   <!-- END meta_emulate_ie7 -->
   <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
   <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING};" />
   <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
   <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
   {META_FAVICO}
   {META}
   {META_FB_LIKE}
   <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
   {T_HEAD_STYLESHEET}
   {CSS}
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
   <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
   <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

   <!-- BEGIN switch_fb_login -->
   <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
   <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_fb_login -->

   <!-- BEGIN switch_ticker -->
   <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
   <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_ticker -->

   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
   /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
   var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
   var slid_vert = false;
   var auto_dir  = 'next';
   var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

   switch( tickerDirParam )
   {
      case 'top' :
         slid_vert = true;
         break;

      case 'left':
         break;

      case 'bottom':
         slid_vert = true;
         auto_dir  = 'prev';
         break;

      case 'right':
         auto_dir  = 'prev';
         break;

      default:
         slid_vert = true;
   }

   $(document).ready(function() {
      var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

      if (w_cont > 0)
      {
         $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

         /* Affichage de la liste */
         $('#fa_ticker_content').css('display','block');

         /* Calcul des dimensions du conteneur et des �l�ments */
         var width_max  = $('ul#fa_ticker_content').width();
         var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
         var height_max = h_perso;

         /* Calcul de la hauteur maximale du contenur en fonction des �l�ments et de la hauteur personnalis�e dans l'admin */
         $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
            if ($(this).height() > height_max)
            {
               height_max = $(this).height();
            }
         } );

         /* Redimensionnement des �l�ments et des images trop larges */
         $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
            if ($(this).width() > width_item)
            {
            var ratio      = $(this).width() / width_item;
            var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
            $(this).height(new_height).width(width_item);
            }
         });

         /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
         if (slid_vert)
         {
            $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
         }

         /* Initialisation du caroussel */
         $('#fa_ticker_content').jcarousel({
              vertical: slid_vert,
            wrap: 'circular',
             auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
             auto_direction: auto_dir,
              scroll: 1,
              size: {switch_ticker.SIZE},
              height_max: height_max,
              animation: {switch_ticker.SPEED}
          });
       }
       else
       {
          $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
          $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
       }
   });
   //]]>
   </script>
   <!-- END switch_ticker_new -->

   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
   $(document).ready(function(){
      <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
         pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
         pm.focus();
      <!-- END switch_enable_pm_popup -->
      <!-- BEGIN switch_report_popup -->
         report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
         report.focus();
      <!-- END switch_report_popup -->
      <!-- BEGIN switch_ticker -->
         ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
      <!-- END switch_ticker -->
   });

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
   <!-- END switch_login_popup -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   $(document).ready( function() {
      $(window).resize(function() {
         var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
          var popupWidth = $("#login_popup").width();
          var mypopup = $("#login_popup");

          $("#login_popup").css({
              "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
           });
      });
   });
   <!-- END switch_login_popup -->
   //]]>
   </script>
   {GREETING_POPUP}
   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <style>
   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
       text-align:center;
       width: 10px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
       margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
       margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
   }
   </style>
   <!-- END switch_ticker_new -->

   <!-- BEGIN google_analytics_code -->
   <script type="text/javascript">
   //<![CDATA[
     var _gaq = _gaq || [];
     _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
     _gaq.push(['_trackPageview']);

     (function() {
       var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
       ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
       var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
     })();
   //]]>
   </script>
   <!-- END google_analytics_code -->
</head>
<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
   <!-- BEGIN hitskin_preview -->
   <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
      <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
      <div class="content">
         <p>
            {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
            

            <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
         </p>
      </div>
   </div>
   <!-- END hitskin_preview -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   <div id="login_popup">
      <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
         <tr height="25">
            <td class="catLeft">
               <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
            </td>
         </tr>
         <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
            <td class="row1" align="left" valign="top">
               <div id="login_popup_buttons">
                  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                     <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                     <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                     <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                  </form>
               </div>
               <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
            </td>
         </tr>
      </table>
   </div>
   <!-- END switch_login_popup -->

   <a name="top"></a>
   {JAVASCRIPT}
   <table class="bodylinewidth" width="{T_BODY_TABLE_WIDTH}" cellspacing="0" cellpadding="10" border="0" align="center">
      <tr>
         <td class="bodyline">
            <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
               <tr>
                  <!-- BEGIN switch_logo_left -->
                  <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                  <!-- END switch_logo_left -->
                  <td align="center" width="100%" valign="middle">
                     <!-- BEGIN switch_logo_center -->
                     <a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a>
                     

                     <!-- END switch_logo_center -->
                     <div class="maintitle">{MAIN_SITENAME}</div>
                     

                     <span class="gen">{SITE_DESCRIPTION}
  </span>
                  </td>
                  <!-- BEGIN switch_logo_right -->
                  <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                  <!-- END switch_logo_right -->
               </tr>
            </table>

            <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="{MENU_POSITION}">
               <tr>
                  <td align="{MENU_POSITION}"{MENU_NOWRAP}>{GENERATED_NAV_BAR}</td>
               </tr>
            </table>

            <div style="clear: both;"></div>

            <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
               <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                     <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                           <ul id="fa_ticker_content"  class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
                              <!-- BEGIN ticker_row -->
                              <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                              <!-- END ticker_row -->
                           </ul>
                        </div>
                     </td>
                  </tr>
               </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker_new -->

            <!-- BEGIN switch_ticker -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
               <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                     <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                           <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                              <div class="fa_ticker_content">
                                 <!-- BEGIN ticker_row -->
                                 <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                 <!-- END ticker_row -->
                              </div>
                           </div>
                        </div>
                     </td>
                  </tr>
               </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker -->

            


Recent_topic
Code:
<!-- begin vien top setup -->
<div class="tren">
<div class="tren_trai">
<div style="" class="tren_phai">
</div></div></div>
<div class="doc_trai">
<div class="doc_phai">
<div class="doc_duoi">
<div style="padding-left: 14px; padding-right: 14px;">
<!-- end vien top setup -->


<!-- BEGIN classical_row -->
<SPAN class="gensmall"><table class="forumline12"; style="border:# 0px solid;" width="100%"; cellspacing="0"; cellpadding="0" ><tr><th align="center" height="20"><span class="genmed"; style="color:#ffffff"; ><b>Topic</b></span></th><th align="center"><span class="genmed"; style="color:#ffffff"; ><b>Sender</b></span></th><th align="center"><span class="genmed"; style="color:#ffffff"; ><b>Time</b></span></th><!-- BEGIN switch_poster -->
<a onmouseover="document.getElementById('comments_scroll_container').stop();" onmouseout="document.getElementById('comments_scroll_container').start();" href="{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.U_POSTER}">{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.S_POSTER}</a>

      <!-- END switch_poster --> <!-- BEGIN recent_topic_row -->
<tr>
<td class="row1" align="left" height="42" width="61%"> <span class="gensmall" margin="5">
<img src="http://i69.servimg.com/u/f69/15/69/46/35/new11.gif"></img> <a href="{classical_row.recent_topic_row.U_TITLE}"></font><span style="color:#"><strong>{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}</a></td><td class="row1" align="center" width="22%"> <span class="gensmall"><a href="{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.U_POSTER}">{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.S_POSTER} <img src="http://i69.servimg.com/u/f69/15/69/46/35/bay10.gif"></span></a> </td><td class="row1" align="center" width="17%"> <span class="gensmall">
{classical_row.recent_topic_row.S_POSTTIME}

</span></td>
</tr><!-- END recent_topic_row --></table>
<!-- END classical_row -->


<!-- begin vien bot setup -->
</div></div></div></div>
<div class="duoi">
<div class="duoi_trai">
<div class="duoi_phai">
</div></div></div>

Được sửa bởi ilovely2692 ngày Thu Nov 18, 2010 11:51 am; sửa lần 1.
ilovely2692
ilovely2692
làm quen forumotion
làm quen forumotion

Giới tính : Nam Posts : 45
FM : 27
Thanks : 1
ngày than gia : 16/11/2010
Age : 26

http://ninegirl.ace.st/forum.htm

Về Đầu Trang Go down

thắc mắc Re: Skin Ninegirl Edit all by ilovely2692

Bài gửi by ilovely2692 on Thu Nov 18, 2010 11:50 am

cả 2 cái nì nữa nhóa :P

Viewforum_body
Code:


{BOARD_INDEX}
<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
   <tr>
      <td align="left" valign="middle" width="50">
         <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
         <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" border="0" /></a>
         <!-- END switch_user_authpost -->
      </td>
      <td class="nav" valign="middle" width="100%"><div class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC}</div></td>
      <td class="gensmall" align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap">
         <span class="nav">
            <script type="text/javascript">
            //<![CDATA[
               insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&f={FORUM_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
//]]>
            </script>
         </span>
      </td>
   </tr>
</table>{TOPICS_LIST_BOX}
<div id="info_open" style="display:''">
   <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
      <tr>
         <td class="row1" align="left" valign="top"><span class="gensmall"><a href="{U_MARK_READ}">{L_MARK_TOPICS_READ}</a></span></td>
         <td class="row1" align="right" valign="top"><span class="gensmall">
         <td class="row2" valign="top" width="150"><span class="gensmall"><b>{L_MODERATOR}:</b></span></td>
         <td class="row1" valign="top"><span class="gensmall">{MODERATORS}</span></td>
      </tr>
      <tr>
         


<div class="smallfont"><strong><center><table style="border:1px dashed orange; background:#FFFFFF"">
<tr>
<td width="100%"  class="text_hotnews"><div class="boxcontents"> <table class="tborder" border="0" cellspacing="1" cellpadding="6" width="100%" align="center"> <tr>


<center>
<font size="2"><span style="font-weight: bold;">
<b>Chú Ý : Xin vui lòng tìm kiếm bài viết trước khi viết bài mới để tránh bị lặp chủ đề .... Thank's</b>: <font color="green"></b></font>
<center>
</b>
<br/><br/>
<center>
</table>
</center></strong></div><div class="forum_info"><div class="smallfont" align="left">
Viewtopic_body
Code:
<!-- ShareLink -->
<div align="center">
  <center>
      <table>
        <tr>
            <td>
              <center>
 <img src=http://i69.servimg.com/u/f69/15/69/46/35/untitl10.jpg>

<p>
                                          <textarea style="width: 500; height: 35" rows="2" name="embedhtml" cols="100" readonly="readonly" onclick="this.select()" id="embedhtml">{TOPIC_TITLE} - http://ninegirl.ace.st{TOPIC_URL} Hay cực ý...hok tin cứ thử đọc mà xem...Tớ hem lừa ấy đâu ;))</textarea></p>
            </center></td>
        </tr>
      </table>
  </center>
</div>
<!-- / ShareLink-->


<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){
   _atc.cwait = 0;
   $('.addthis_button').mouseup(function(){
      if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
         addthis_close();
         addthis_close();
      }
   });
});
//]]>
</script>

<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
   <tr>
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
         <span class="nav">
         <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
         <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a> 
         <!-- END switch_user_authpost -->

         <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
         <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
         <!-- END switch_user_authreply -->
         </span>
      </td>
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
         <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
         <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
         <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
         <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
         </span>
         <!-- END switch_twitter_btn -->
         <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
         <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
            <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&layout=button_count&show_faces=false&width=100&action=like&colorscheme=light&height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
         </span>
         <!-- END switch_fb_likebtn -->
      </td>
      <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
      <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
         <span class="gensmall bold">
            <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
             |
            <script type="text/javascript">//<![CDATA[
               insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
            //]]>
            </script>
         </span>
      </td>
   </tr>
</table>

<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
   <tr align="right">
      <td class="catHead" colspan="3" height="28">
         <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
               <td width="9%" class="noprint"> </td>
               <td align="center" class="t-title">
                  <h1 class="cattitle"> {TOPIC_TITLE}</h1>
               </td>
               <td align="right" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
            </tr>
         </table>
      </td>
   </tr>
   <!-- BEGIN topicpagination -->
<tr>
      <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
   </tr>
   <!-- END topicpagination -->
   {POLL_DISPLAY}
   <tr>
      <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
      <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
   </tr>

   <!-- BEGIN postrow -->
   <!-- BEGIN displayed -->

<tr class="post">
      <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">
         <center><span class="name"><a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a><strong>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong></span>

            <span class="postdetails poster-profile">
            <marquee behavior=alternate><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;"><font size="1">{postrow.displayed.POSTER_RANK}</font></span></marquee>

            {postrow.displayed.RANK_IMAGE}

<!-- BEGIN-----AVATA -->
<table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" style="width:auto">
<td style="padding: 0px"><img src="http://i69.servimg.com/u/f69/15/69/46/35/tren_t10.gif"></td>
<td style="padding: 0px" background="http://i69.servimg.com/u/f69/15/69/46/35/tren10.gif"></td>
<td style="padding: 0px"><img src="http://i69.servimg.com/u/f69/15/69/46/35/tren_p10.gif"></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" style="padding: 0px" background="http://i69.servimg.com/u/f69/15/69/46/35/doc_tr10.gif">
<td style="padding: 0px; background-color: #ffffff" bgColor="#ffffff">
{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}
</td>
<td style="padding: 0px" background="http://i69.servimg.com/u/f69/15/69/46/35/doc_ph10.gif"></td>
</tr>
<tr>
<td style="padding: 0px"><img src="http://i69.servimg.com/u/f69/15/69/46/35/duoi_t10.gif"></td>
<td style="padding: 0px" background="http://i69.servimg.com/u/f69/15/69/46/35/duoi10.gif"></td>
<td style="padding: 0px"><img src="http://i69.servimg.com/u/f69/15/69/46/35/duoi_p10.gif"></td>
</table>
<!-- ENDE-----AVATA -->            <!-- BEGIN profile_field -->
<div class="post_field">
            {postrow.displayed.profile_field.LABEL} {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
</div>
            <!-- END profile_field -->
<!-- sig -->
            <div>
                <fieldset><legend><left><img src="http://i40.servimg.com/u/f40/11/40/70/67/fav10.png" border="0"> {postrow.displayed.POSTER_NAME}</legend> </left>
            <font color="blue">Tình Trạng:</font>{postrow.displayed.ONLINE_IMG}
<br/>Cấp bậc: <span style='font-weight:bold; color:crimson'>{postrow.displayed.POSTER_RANK}</span><br/>
<span style='font-size:7pt; color:gray'>Danh vọng:{postrow.displayed.POSTER_POSTS}%/1000%</span><br/>
<div style='width:120px;align:center'>
<table cellspacing='0' cellpadding='0' width='120' border='0'>
<tr>
<td width='3' height='13' class='nopad'><img width='3' height='13' src='http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/img_left.gif' alt='' /></td>
<td width='114' height='13' class='nopad' style='line-height: 13px;background: url(http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/img_backing.gif) repeat-x top left;'><img src='http://sinhvienit.net/@forum/images/rpg/orange.gif' width='"{postrow.displayed.POSTER_POSTS}"%' height='9' alt='' /></td>
<td width='3' height='13' class='nopad'><img width='3' height='13' src='http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/img_right.gif' alt='' /></td>
</tr>
</table>
</div>
<span style='font-size:7pt; color:gray'>Tài năng:{postrow.displayed.POSTER_AGE}%/100%

<div style='width:120px;align:center'>
<table cellspacing='0' cellpadding='0' width='120' border='0'>
<tr>
<td width='3' height='13' class='nopad'><img width='3' height='13' src='http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/img_left.gif' alt='' /></td>
<td width='114' height='13' class='nopad' style='line-height: 13px;background: url(http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/img_backing.gif) repeat-x top left;'><img src='http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/green.gif' width="{postrow.displayed.POSTER_AGE}%" height='9' alt='' /><img src='http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/mp.gif' height='9' alt='' /></td>
<td width='3' height='13' class='nopad'><img width='3' height='13' src='http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/img_right.gif' alt='' /></td>
</tr>
</table>
</div>
<br/>
</fieldset></div>
        <!-- / sig -->
            {postrow.displayed.POSTER_RPG}
         </span>

         <img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="" style="width:150px;height:1px" />
      </td>
      <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28" colspan="2">
         <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
               <td><span class="postdetails"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}  <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></td>
               <td valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">
                  {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
               </td>
            </tr>
            <tr>
               <td colspan="2" class="hr">
                  <hr />
               </td>
            </tr>
            <tr>
               <td colspan="2">
                                       <div class="postbody">

                     <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>
                     <!-- BEGIN switch_attachments -->
                     <dl class="attachbox">
                        <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                        <dd>
                           <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                           <dl class="file">
                              <dt>
                                 <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                 <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                 <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                 <!-- END switch_dl_att -->

                                 <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                 {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                 <!-- END switch_no_dl_att -->
                              </dt>

                              <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                              <dd>
                                 <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                              </dd>
                              <!-- END switch_no_comment -->

                              <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                              <dd>
                                 <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                              </dd>
                              <!-- END switch_no_dl_att -->

                              <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                           </dl>
                           <!-- END switch_post_attachments -->
                        </dd>
                     </dl>
                     <!-- END switch_attachments -->


<br>
<br>
<br>

                     <div class="clear"></div>
                     <div class="signature_div">
                  <img src="http://www.thienlonggroup.com.vn/Media/PImages/2009%2003%2031%2008%2046%2012_GP-03-200.jpg""height="40" width="210"      

{postrow.displayed.SIGNATURE}
                     </div>

                  </div>
                  <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
               </td>
            </tr>
         </table>
      </td>
   </tr>
   <tr>
      <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center" valign="middle" width="150">
         <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>
      </td>
      <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
         <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
               <td valign="middle">
                  {postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field --> {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field --> {postrow.displayed.ONLINE_IMG}


<!--start post t.hanks you hack-->


    <!-- BEGIN switch_vote_active -->
      <div class="vote gensmall">
      <!-- BEGIN switch_vote -->
   
    <div class="vote-button"><a class="thumbnail" href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}"><img src="http://i69.servimg.com/u/f69/15/69/46/35/thank11.jpg""height="19" width="90"id="Thanks button" border="0" alt="Cảm ơn người này" vspace="1" /></a>

    </a>

    </div>

    <!-- END switch_vote -->
        </div>
      <!-- END switch_vote_active -->

    <!-- BEGIN switch_vote_active -->
      <div class="vote gensmall">
      <!-- BEGIN switch_vote -->
   
    <div class="vote-button">
    <a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}"></a></div>
    <!-- END switch_vote -->
        </div>
      <!-- END switch_vote_active -->

    <!--end post t.hanks you hack-->
               </td>
            </tr>
         </table>
      </td>
   </tr>
   <!-- BEGIN first_post_br -->
</table>


<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
   <tr>
      <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
      <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
   </tr>
   <!-- END first_post_br -->
   <!-- END displayed -->
   <!-- BEGIN hidden -->
   <tr>
      <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
   </tr>
   <!-- END hidden -->
   <!-- END postrow -->
   <!-- BEGIN no_post -->
   <tr align="center">
      <td class="row1" colspan="3" height="28">
         <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
      </td>
   </tr>
   <!-- END no_post -->
   <tr align="right">
      <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
         <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
               <td width="9%" class="noprint"> </td>
               <td align="center" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>
               <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
            </tr>
         </table>
      </td>
   </tr>
</table>

<table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
   <tr>
      <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
      <!-- BEGIN topicpagination -->
      <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
      <!-- END topicpagination -->
   </tr>
   <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
        <font size="2" face="tahoma" color="green"><center>.:Viêt tiếng việt có dấu..là tôn trọng người đọc:.
.::Chia sẻ bài viết và ghi rõ nguồn là tôn trọng người viết::.
.:::Thực hiện 2 điều trên là tôn trọng chính mình:::.</font></center>
             
   <!-- BEGIN watchtopic -->
   <tr>
      <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
   </tr>
   <!-- END watchtopic -->
   <!-- END switch_user_logged_in -->
   <tr>
      <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
         <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
         <a name="quickreply"></a>
         {QUICK_REPLY_FORM}

         <!-- END switch_user_logged_in -->
      </td>
   </tr>
   <tr>
      <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
         <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
            <tbody>
      <!-- BEGIN show_permissions -->
      <tr>
         <td class="row2" valign="top" width="25%"><span class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
         <td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
      </tr>
      <!-- END show_permissions -->
      <tr>
         <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
               <tr>
                  <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                  <!-- BEGIN show_permissions -->
                  <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                  <!-- END show_permissions -->
               </tr>
            </table>
         </td>
      </tr>
   </tbody>
         </table>
      </td>
   </tr>
   <tr>
      <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
         <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
            <tbody>
      <tr>
         <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
               <tr>
                  <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                  <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
               </tr>
            </table>
         </td>
      </tr>
   </tbody>
         </table>
      </td>
   </tr>
</table>

<form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
   <tr>
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
         <span class="nav">
            <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
            <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a> 
            <!-- END switch_user_authpost -->
            <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
            <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
            <!-- END switch_user_authreply -->
         </span>
      </td>

      <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>

      <!-- BEGIN moderation_panel -->
      <td align="center">
         <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
      </td>
      <td align="center" width="250">
         <span class="gensmall"> </span>
      </td>
      <!-- END moderation_panel -->
   </tr>
</table>
</form>

<!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
   <tr>
      <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap">
{S_TOPIC_ADMIN}

         <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
            <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />
            <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" />
            <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}
{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
         </form>
      </td>
   </tr>
</table>
<!-- END viewtopic_bottom -->

<!-- BEGIN switch_image_resize -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
//]]>
</script>
<!-- END switch_image_resize -->
<script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>

À quên
Nhân tiện ai cho em xin cái thanh navar với cái khung đăng nhập trên đầu forum với cái đăng ký chạy dọc forum nask...cảm ơn :)
ilovely2692
ilovely2692
làm quen forumotion
làm quen forumotion

Giới tính : Nam Posts : 45
FM : 27
Thanks : 1
ngày than gia : 16/11/2010
Age : 26

http://ninegirl.ace.st/forum.htm

Về Đầu Trang Go down

thắc mắc Re: Skin Ninegirl Edit all by ilovely2692

Bài gửi by Eagle8x on Thu Nov 18, 2010 2:28 pm

thanks cái
:D

Chữ kí thành viên Việt FM
đọc bài trước khi po
Eagle8x
Eagle8x
Admin
Admin

Đồng Đồng : 16
Giới tính : Nam Posts : 1223
FM : 503499
Thanks : 157
ngày than gia : 26/07/2010
Age : 28
hoàn hảo

http://vietfm.forumvi.net

Về Đầu Trang Go down

thắc mắc Re: Skin Ninegirl Edit all by ilovely2692

Bài gửi by ilovely2692 on Thu Nov 18, 2010 4:39 pm

à quên...chèn cái này vào Display -> Homepage -> Generalities

để cho phần BOX đẹp hơn + thống kê số ngày hoạt động của diễn đàn nák :D

Code:
<div class="smallfont"><strong><center><table style="border:1px dashed orange; background:#FFFFFF"">
<tr>
<td width="100%"  class="text_hotnews">

<center>
<font size="2"><span style="font-weight: bold;">
<b>Tổng số ngày hoạt động của diễn đàn</b>: <font color="green"><b>{FORUMAGE}</b></font>
<center>
</center></strong></div><div class="forum_info"><div class="smallfont" align="left">ilovely2692
ilovely2692
làm quen forumotion
làm quen forumotion

Giới tính : Nam Posts : 45
FM : 27
Thanks : 1
ngày than gia : 16/11/2010
Age : 26

http://ninegirl.ace.st/forum.htm

Về Đầu Trang Go down

thắc mắc Re: Skin Ninegirl Edit all by ilovely2692

Bài gửi by 3cluvs9 on Tue Nov 23, 2010 4:09 pm

tớ là fc s9....
cho mình copy skin :)) =))
3cluvs9
3cluvs9
tìm hiểu forumotion
tìm hiểu forumotion

Giới tính : Nữ Posts : 76
FM : 58
Thanks : 0
ngày than gia : 20/11/2010
Age : 24

http://www.kpopfam.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

thắc mắc Re: Skin Ninegirl Edit all by ilovely2692

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết