VIỆT FM
ChinhPhuc™️ hỗ trợ làm forum từ A~Z

Mod Recent topic skin Vista Red

Go down

bình thường Mod Recent topic skin Vista Red

Bài gửi by Socola12 on Tue Jul 27, 2010 10:27 am

Code:
<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col"><tbody><tr><td valign="top" width="100%" align=left><div id="center"><table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" align="left"><tr><td align="left"><table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" align="center" valign="top"><tr><td width="100%"><table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" align="center"><tr><td><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="" /></td><td style="background: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) repeat-x top left" width="100%"><table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" align="left"><tr><td align="left" style="padding: 12px 0px 0px 0px;"><table cellpadding="0" cellspacing="0" align="left" width="75%"><tr><td><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="" /></td><td class="tcat" style="background: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) repeat-x top left" width="100%" align="left"><Span class="secondarytitle"> Thống Kê Bài Viết Mới </span></td><td width="180"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="" /></td></tr></table></td><td align="right"><a href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumbit_1')"><img id="collapseimg_forumbit_1" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="" border="0" /></a></td></tr></table></td><td><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="" /></td></tr><tr><td style="background: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) repeat-y top left" valign="bottom"> </td><td style="background: #FFFFFF;" width="100%">

<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" align="left"><tr><td style="padding: 0px 0px 0px;" width="100%"><table align=center width=100% cellspacing=0 cellpading=0 background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"><tr><td align=left style="padding:7px" width=80%><b>Bài viết</b></td><td width=20% align=right style="padding:7px"><b>Người viết</b></td></tr></table>

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tbody>
<tr valign="top">
<td style="background: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat top; border-top: 0px none; padding: 0px;" width="50"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" border="0"></td>
<td align="left" style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" width="100%" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif">

<!-- BEGIN classical_row -->
<!-- BEGIN recent_topic_row -->
<a href="{classical_row.recent_topic_row.U_TITLE}"onmouseover="Tip('<font color=red><b>Tiêu đề :</b></font> {classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}<br><font color=red><b>Thời gian :</b></font> {classical_row.recent_topic_row.S_POSTTIME}')" onmouseout="UnTip()"><strong><font color=#34003d>{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}</font><br></strong></a>
<!-- END recent_topic_row -->
<!-- END classical_row -->


</td>

<td align="right" style="border-top: 0px none; padding-right: 5px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" width="100%" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif">
<!-- BEGIN classical_row -->
<!-- BEGIN recent_topic_row -->
<a href="{classical_row.recent_topic_row.U_POSTER}">
<font size=2>{classical_row.recent_topic_row.S_POSTER}</font><br></a>

<!-- END recent_topic_row -->
<!-- END classical_row -->
</td>

</tr>


</tbody>
</table></td><td align="center" style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" width="100%" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td></tr></table></td><td style="background: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) repeat-y top right" valign="bottom"> </td></tr><tr><td><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="" /></td><td style="background: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) repeat-x top left" width="100%"> </td><td><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="" /></td></tr></table></td><td valign=top align=center><table cellpadding="0" cellspacing="0" width="245" class="three-col"><tbody><tr><td valign="top" width="100%"><div id="center"><table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" align="center"><tr><td align="center"><table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" align="center"><tr><td><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="" /></td><td style="background: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) repeat-x top left" width="100%"><table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" align="left"><tr><td align="left" style="padding: 12px 0px 0px 0px;"><table cellpadding="0" cellspacing="0" align="left" width="80%"><tr><td><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="" /></td><td class="tcat" style="background: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) repeat-x top left" width="100%" align="left"><Span class="secondarytitle">Hỗ Trợ</span></td><td width="175"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="" /></td></tr></table></td><td align="right"><a href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumbit_1')"><img id="collapseimg_forumbit_1" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="" border="0" /></a></td></tr></table></td><td><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="" /></td></tr><tr><td style="background: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) repeat-y top left" valign="bottom"> </td><td style="background: #FFFFFF;" width="100%"><table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" align="left"><tr><td style="padding: 0px 0px 0px;" width="100%"><table align=center width=100% cellspacing=0 cellpading=0 background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"><tr><td align=left style="padding:7px" width=100%><b>Bài viết</b></td><td style="padding:7px"></td></tr></table><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr valign="top"><td style="background: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat top; border-top: 0px none; padding: 0px;" width="24"><img src="http://img529.imageshack.us/img529/1199/listo.png" border="0"></td><td align="left" style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" width="100%" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"><a href="/stats.htm#2"><font size=2>Thống Kê Diễn Đàn</font><br></a><a href="/stats.htm#8"><font size=2>Top Posters</font><br></a><a href="/stats.htm#4"><font size=2>Most Viewed Topics</font><br></a><a href="/stats.htm#3"><font size=2>Most Active Topics</font><br></a>
<a href="http://skin4u.co.cc/forum-f1/topic-t43.htm "><font size=2>Nội Quy Diễn Đàn</font><br></a>
<a href=" http://skin4u.co.cc/forum-f1/topic-t4.htm "><font size=2>[HD] Post Hình</font><br></a>
<a href=" http://skin4u.co.cc/forum-f1/topic-t3.htm "><font size=2>[HD] Chèn audio FLASH và VIDEO vào Bài Viết </font><br></a>
<a href=" http://skin4u.co.cc/forum-f1/topic-t5.htm "><font size=2>[HD] Chèn Nhạc từ nhaccuatui và MP3 Zing </font><br></a>
<a href=" http://skin4u.co.cc/forum-f3/topic-t82.htm "><font size=2>Liên kết forum </font><br></a></td><td align="right" style="border-top: 0px none; padding-right: 5px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td></tr></tbody></table></td>


<td align="center" style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" width="100%" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td></tr></table></td><td style="background: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) repeat-y top right" valign="bottom"> </td></tr><tr><td><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="" /></td><td style="background: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) repeat-x top left" width="100%">&nbsp;</td><td><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="" /></td></tr></table><!--
code diem nguoc worlcub--><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" border="0" width="237" height="94"><param name="movie" value="http://vnexpress.net/Service/WorldCup/WorldCup2010.swf"><param name="AllowscriptAccess" value="always"><param name="quality" value="High"><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://vnexpress.net/Service/WorldCup/WorldCup2010.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" AllowscriptAccess="always" width="237" height="94"></object><!--
end-->
</td></tr></table></div></tbody></td></tr></table></td></tr></table>

</td>
Socola12
Socola12
làm quen forumotion
làm quen forumotion

Giới tính : Nam Posts : 7
FM : 190
Thanks : 0
ngày than gia : 27/07/2010
hoàn hảo

Về Đầu Trang Go down

bình thường Re: Mod Recent topic skin Vista Red

Bài gửi by thanhliem1003 on Tue Nov 23, 2010 4:51 pm

không có demo à bạn
thanhliem1003
thanhliem1003
làm quen forumotion
làm quen forumotion

Giới tính : Nam Posts : 11
FM : 4
Thanks : 0
ngày than gia : 09/11/2010
Age : 28

http://svhaigiap.tk

Về Đầu Trang Go down

bình thường Re: Mod Recent topic skin Vista Red

Bài gửi by xozu' on Tue Nov 23, 2010 5:19 pm

Demo: [You must be registered and logged in to see this link.]
xozu'
xozu'
BAND
BAND

Giới tính : Nam Posts : 11
FM : 16
Thanks : -1
ngày than gia : 20/11/2010
Age : 27

http://vietfm.forumvi.net

Về Đầu Trang Go down

bình thường Re: Mod Recent topic skin Vista Red

Bài gửi by Gà mờ on Sun Nov 28, 2010 5:08 pm

thì ra xozu' là admin c3u
Gà mờ
Gà mờ
tìm hiểu forumotion
tìm hiểu forumotion

Đồng Đồng : 2
Giới tính : Nam Posts : 83
FM : 131
Thanks : 15
ngày than gia : 31/07/2010
hoàn hảo

Về Đầu Trang Go down

bình thường Re: Mod Recent topic skin Vista Red

Bài gửi by Eagle8x on Tue Dec 21, 2010 6:56 pm

link ảnh die rùi

Chữ kí thành viên Việt FM
đọc bài trước khi po
Eagle8x
Eagle8x
Admin
Admin

Đồng Đồng : 16
Giới tính : Nam Posts : 1223
FM : 503499
Thanks : 157
ngày than gia : 26/07/2010
Age : 28
hoàn hảo

http://vietfm.forumvi.net

Về Đầu Trang Go down

bình thường Re: Mod Recent topic skin Vista Red

Bài gửi by bongngatn on Sat Jan 01, 2011 12:14 pm

thaks bác
bongngatn
bongngatn
làm quen forumotion
làm quen forumotion

Giới tính : Nam Posts : 14
FM : 21
Thanks : 0
ngày than gia : 01/01/2011
Age : 23
hoàn hảo
lý do : ...

http://vietmf.forumotion.com

Về Đầu Trang Go down

bình thường Re: Mod Recent topic skin Vista Red

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết